Tverrfaglig drøfting
Kommunens egne ressurser og hjelpeapparat (se hovedmodell) Eksterne ressurser og samtalepartnere (se hovedmodell) Elevtjenesten:  Månedlige møter mellom skole, PPT, helsesøster,... Kjernegruppa:  Kjernegruppa er et tverrfaglig individrettet... Kvello Trygg Tidlig Kjærlighet og grenser SLT Folkehelsearbeidet Inkluderende læringsmiljø Kvalifisert for framtida RVTS Kommuneplanens samfunnsdel Tverrfaglig drøfting (barnehage, skole, helsestasjon). Initiert...